Algemene voorwaarden

Dementieweb.nl is een online platform dat middels (ervarings)kennis evenwichtige en eerlijke informatie over dementie en mantelzorg biedt. Wij hebben oog voor alle aspecten van het leven met dementie, en bieden op deze website handvatten voor het creëren van een hoopvol perspectief hierop. Zonder oog te verliezen voor het leed, helpen we je op die manier bij het streven naar een goed leven met dementie.

Wij waarderen het als Dementieweb wordt gebruikt als bron van kennis. We verwachten wel dat bij gebruik van onze content een juiste bronvermelding wordt weergegeven en dat zowel de inhoud als de essentie van de teksten intact blijven.

We doen ons best om links naar andere pagina's up to date te houden. We zijn niet verantwoordelijk voor content van derden op doorverwezen pagina's.

De redactie van Dementieweb heeft het recht om zonder uitleg of toelichting, content en reacties te wijzigen of te verwijderen, of op enig moment de site offline te halen.

Ongetwijfeld bevat Dementieweb fouten en/of onvolledigheden. We ontvangen graag feedback als blijkt dat wijzigingen in tekst of content nodig zijn, liefst met bijbehorende link.

Privacy Verklaring

Dementieweb, gevestigd aan Zwanenburgwal 206 1011 JH Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Dementieweb
Rikke Komen
[email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dementieweb verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Cookies

De website van Dementieweb plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het websitebezoek te monitoren, zodat we na kunnen gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. We gebruiken deze data alleen geaggregeerd, ze kunnen niet worden herleid tot een locatie, pc of individu.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Gebruik e-mailspreekuur

Dementieweb biedt een e-mailspreekuur waar wij bezoekers een vorm van contact bieden, waarbij de essentie ligt op 'er voor je zijn', nabijheid bieden en informatie geven over allerlei thema's door ervaringsdeskundigen en professionals uit het werkveld. Onze reacties in het e-mailspreekuur staan op geen enkele wijze in relatie tot behandeling en dragen om deze reden niet de verantwoording voor het welbevinden van de vraagsteller in het spreekuur, zowel voor, tijdens als na het stellen van de vraag. Onze reacties schrijven we met de beste intenties en waar nodig en mogelijk verwijzen wij door naar derden. Het e-mailspreekuur is nadrukkelijk niet de plek om acute hulpvragen te stellen. We streven ernaar binnen 5 werkdagen een antwoord te versturen.

Wie gebruik maakt van het e-mailspreekuur gaat akkoord met de volgende richtlijnen:

  • We verwachten van iedereen een respectvolle en integere manier van communicatie, zowel van de vraagsteller als degene die de vraag beantwoordt.
  • Je stelt je vraag aan maximaal één expert.
  • Je stelt een concrete vraag. Hoe duidelijker je aangeeft wat je precies wilt weten, hoe beter we je vraag kunnen beantwoorden. Wanneer een vraagstelling ontbreekt, word je inzending niet behandeld.
  • Je e-mailadres wordt niet met andere partijen gedeeld en alleen gebruikt om je het antwoord te sturen.
  • Bij het indienen van de vraag is er de optie om de vraag en het antwoord wel of niet online te plaatsen op de site. Mocht het achteraf wenselijk zijn om de vraag te verwijderen van de site, stuur dan een mail via het contactformulier.
  • De gegeven antwoorden zijn een advies en dienen ook zo geïnterpreteerd te worden. Er kunnen geen rechten of plichten aan ontleend worden. We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige gevolgen na een antwoord. De gegeven reacties zijn bedoeld om met de beste intentie een positieve impact te hebben in algemene zin, vanuit een persoonlijke benadering, een luisterend oor en/of het aanbieden van (ervarings)kennis en deskundigheid.
  • Het e-mailspreekuur is niet bedoeld voor acute hulpvragen. Neem bij levensbedreigende situaties contact op met 112. Neem bij crisis contact op met je behandelaar/huisarts/huisartsenpost/crisisdienst.
  • Indien de redactie van Dementieweb mening is dat bovengenoemde richtlijnen niet voldoende worden nageleefd dan zal dat per e-mail kenbaar worden gemaakt aan de betreffende persoon.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dementieweb en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Dementieweb wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dementieweb neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]