Mijn mevrouw tekent

Door: Louise Flick

Zij heeft getekend. En hoewel dit is waar we al dagen naar toe werken, het voelt geenszins als een overwinning. Mijn mevrouw is altijd een heel zelfstandige vrouw geweest die haar boontjes uitstekend zelf kon doppen en de regie altijd in eigen hand had. En nu ben ik degene geweest die haar deze beslissing om haar eigen flat te verlaten en te verhuizen naar een zorgcentrum 'aangepraat' heeft.
Ik zag mijn mevrouw in de vijf maanden dat ik haar nu twee keer per week bezoek geestelijk steeds verder achteruit gaan, zij werd vergeetachtiger, angstiger. Het werd voor haar steeds moeilijker om de juiste woorden te vinden. Vaak belde zij in verwarring aan bij de buren die haar dan gerust stelden of hielpen en die zich vervolgens ernstig zorgen maakten of hun buurvrouw wel voorzichtig omging met gas.
De thuiszorgmedewerkers kwamen vaker, maar alleen de hun toegemeten tijd per cliënt. En ik kon, als ‘ingehuurde mantelzorger’, niet meer voor haar doen naast mijn werk.
En nu, terwijl ik weet dat het de enige juiste en zelfs de enige mogelijke beslissing is dat zij naar een zorgcentrum gaat, wint mijn hart het nu nog van mijn verstand.
Haar thuis is hier.

Gisteravond heb ik ook al een poging gedaan om haar haar handtekening te laten zetten onder de huurovereenkomst. Zij las de tekst die zij niet meer goed kan begrijpen, ik heb haar uitgelegd waar zij voor tekende, zij keek nog eens, pakte haar pen, en schoof het papier toen toch met een minzame glimlach van zich af.
Ik begreep dat verder aandringen die dag geen zin had. Ik zag en voelde haar twijfel en haar weerzin. Los van het feit dat zij niet kan inschatten hoe nodig deze stap is, dat zij simpelweg voor haar eigen gezondheid en veiligheid niet meer hier alleen kan blijven wonen, blijft het haar laatste stap tot haar dood.
Zo sprak zij dat uit en ik begrijp de zware hobbel die zij moet nemen. Wat haar uiteindelijk heeft doen besluiten om toch te tekenen, zal ik nooit zeker weten. Ik hoop dat zij er vrede mee zal kunnen hebben.
Zelf ben ik blij dat ik haar heb kunnen begeleiden in het proces en dat ik de tijd heb kunnen nemen om haar zelf te laten tekenen.

Jouw verhaal op deze site?

Heb je ook een leerzaam verhaal, inspirerend idee of nieuwe invalshoek? We horen graag van je!
Bijvoorbeeld in de vorm van een blog of dementiedagboek. Op deze pagina lees je hoe je kan bijdragen aan Dementieweb.

Reacties:

4 antwoorden op “Mijn mevrouw tekent”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.