De Sociale Benadering

Hoe je het ook wendt of keert: dementie hoort bij het leven. Genezen of voorkomen gaan we het voorlopig niet. Dat is pijnlijk en verdrietig, maar met de juiste ondersteuning zijn er met dementie waardevolle jaren te leven. Wat kan nog wél en hoe kun je blijven meebewegen met de steeds veranderende beperkingen en mogelijkheden?

De Sociale Benadering Dementie (SBD) gaat uit van het perspectief van mensen met dementie en naasten, en wat zij meemaken in hun dagelijkse leven. Het is een visie die mensen met dementie centraal stelt; hen als uitgangspunt neemt en van daaruit verder kijkt.

In de beeldvorming rondom dementie staat het lijden, het geestelijk verval en het verlies van (cognitieve) vaardigheden centraal. Maar wie met mensen met dementie en hun naasten praat, leert dat juist de omgeving van grote invloed is op het welzijn. “Met dementie valt best te leven”, vertrouwde iemand ons toe, “maar dat de mensen om mij heen me niet meer voor vol aanzien, dat is ondraaglijk.” Het stigma, de identiteitsbeschadiging die met dementie gepaard gaat is nog altijd groot. Het is daarom noodzakelijk dat we de nadruk op het medische aspect van dementie verleggen naar aandacht voor de behoeftes van mensen.

Drie domeinen van de Sociale Benadering Dementie (SBD)
Uit het langdurige wetenschappelijke onderzoek dat wij afgelopen jaren deden blijkt dat drie domeinen van de Sociale Benadering Dementie samen bepalend zijn voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten:

Het leven met dementie wordt allereerst beïnvloed door de dementie als medische aandoening (medische domein). Deze aandoening is ingrijpend en beperkend. Maar juist in het dagelijkse leven gaat het om méér. Namelijk om hoe je met de ziekte omgaat, om hoe je je ertoe verhoudt (psychologisch domein). Tot slot verandert bij dementie je relatie met de omgeving (sociale domein). Dat is zo voor de persoon met dementie zelf, maar ook voor zijn of haar naasten.
Allemaal moet je je tot veranderingen in deze drie domeinen verhouden. En tot de fysieke, emotionele, mentale en sociale vragen die daarbij horen.

De Sociale Benadering Dementie (SBD)
Het eerste domein is het medische domein. Daarin is de belangrijkste vraag: ‘Er verandert iets in mij en wat betekent dit voor mij?’ In het tweede, psychologische, domein draait het om persoonlijkheid en aanpassingsvermogen. De vraag die hier centraal staat is: ‘Hoe ga ik daarmee om?’ In het derde, sociale, domein komen we tot de kern van het menselijke bestaan: het aangaan van sociale relaties en interacties. ‘Hoe beïnvloedt dit mijn omgeving?’ vraagt dit domein over de dementie.

De ziekte (het medische domein) is een gegeven, maar het verloop verschilt afhankelijk van hoe mensen omgaan met ziekte en tegenslag (het psychologische domein) en van hoe hun sociale omgeving reageert (het sociale domein). Het gaat dus om je persoonlijkheid, maar ook met wat je in het leven meemaakte en om (de kwaliteit van) je sociale netwerk. Je levensfase, verwachtingen van het leven, en de mate waarin je in staat bent om je levensdoelen in veranderende omstandigheden bij te stellen, spelen daarbij een belangrijke rol.

De veranderende houding van de omgeving (niet voor vol aanzien, uitsluiting door angst) heeft invloed op hoe de persoon met dementie zich voelt (het psychologische domein). De domeinen beïnvloeden elkaar zo voortdurend.

Lees voor meer achtergrondinformatie onze uitgave Sociale Benadering Dementie - het beste medicijn

Deze website
Op deze website proberen we aandacht te geven aan de vraagstukken binnen het sociale en psychologische domein. Aan hoe jij omgaat met de veranderingen die een  leven met dementie brengt. We doen dat door het plaatsen van ervaringsverhalen, blogs en een openen van  een digitaal spreekuur. Al deze verhalen en contacten kunnen je een andere kijk geven op jouw dagelijks leven, en inzichten of handvatten bieden.