Handreiking voor het schrijven van een blog

Blogs op Dementieweb

Dementieweb is een website voor iedereen die met dementie te maken heeft. We geven informatie en ondersteunen vanuit het idee dat er op een hoopvolle manier is om te gaan met veranderingen door dementie. Dit betekent niet dat dementie leuk is of hoeft te zijn, maar wel dat je kan proberen er het beste van te maken.

De informatie die over dementie beschikbaar is, wordt vaak vanuit een medische invalshoek gegeven. De symptomen en het brein staan centraal, en bovendien wordt gebruik gemaakt van allerlei bevreemdende termen, waar je eigenlijk alleen mee uit de voeten kunt als je zelf al bekend bent met die medische wereld. Bovendien is het medische aspect niet het enige onderdeel van een leven met dementie. Angst om anders bekeken en behandeld te worden, of omgaan met het besef dat het leven eindig is: het zijn twee voorbeelden van aspecten waar bijna iedereen mee te maken krijgt, maar die veelal onderbelicht blijven.

Op Dementieweb is er ruimte voor alle aspecten van het leven met dementie. Het doel is dan ook mensen vanuit een hoopvolle insteek in te lichten over en te ondersteunen bij al deze aspecten. Dit doen we bijvoorbeeld door het beantwoorden van vragen via het e-spreekuur, maar ook door het delen van blogs die aanzetten tot reflectie. We nodigen daarbij iedereen van harte uit om mee te schrijven.

Thema’s

Om je op weg te helpen, vind je hieronder een lijstje met thema’s. Natuurlijk staat het je vrij om zelf een ander thema te kiezen. Over welke zaken wordt, met betrekking tot dementie, volgens jou te weinig gesproken? Wat is je eigen ervaring daarmee, wat heb je daarvan geleerd, en wat kunnen anderen daar misschien van leren? Juist de dingen waar in het alledaagse schrijven en spreken van mensen weinig over gezegd wordt, vinden wij interessant. Bijvoorbeeld:

Dagelijks leven

 • Stilte, contact met de buitenwereld behouden;
 • Mooie momenten op een dag;
 • Hulp vragen, niet willen overvragen;
 • Reacties van de omgeving;
 • Stellen en bewaken van grenzen;
 • Nieuwe invullingen van de dag, je bestaan, je doel;
 • Wat helpt jou?

Taboegevoelens

 • Boosheid, schaamte of onmacht ten opzichte van je partner;
 • Opluchting;
 • Intimiteit en/of seksualiteit;
 • Psychische gezondheid (bijvoorbeeld neerslachtigheid);
 • Stigma;
 • Taboe bij professionals.

Veranderende rollen

 • Verschuivende rollen (van partner naar mantelzorger, van kind naar mantelzorger, van verzorger naar verzorgde, etc.);
 • Verlies van gelijkwaardigheid en/of wederkerigheid;
 • Verdeling van de zorg binnen families;
 • Communicatie binnen de familie/partnerrelatie.

Levenseinde

 • Sterfelijkheid en/of verandering van wie je was;
 • Eerlijk beeld van verpleeghuizen;
 • Voorbereiding op de toekomst;
 • Rouw.