Aandoening: Dementie
Thema's: Verpleeghuis, omgaan met, Alzheimer
Auteur: Margreet Meijer
Uitgever: Elikser
Jaar: 2017

Margreet Meijer (1947) is geestelijk verzorger. In Rooms snoezelen beschrijft ze enkele herinneringen aan haar eerste werkplek in een psychogeriatrisch verpleeghuis. Het speelt zich af tussen 1990 en 1995, in een tijd dat de verpleeghuiszorg in Nederland anders georganiseerd was dan nu. Hoe de ontwikkelingen echter ook zijn, het gaat steeds om de zorg voor mensen. Ook in deze belevenissen staan zij centraal en Margreet laat hen zien in al hun schoonheid en kwetsbaarheid.
Onderstaand leest u één van de verhalen uit het boek.

Pastoraat onderweg

Zoals gewoonlijk zit mevrouw Jolijt aan het tafeltje bij de grote deuren van de ingang van de afdeling. Naast haar zit haar vriendin die ook in het verpleeghuis woont. Ze houden van gezelligheid en vanaf die plaats hebben ze goed zicht op de mensen die de afdeling in en uit gaan. Mevrouw heeft graag iets in haar handen en deze keer is het een kopje van het huis met daarin gepropt een witte linnen servet.
‘He, dat is m’n opa’, verwelkomt ze ons als de pater en ik de afdeling opkomen. We gaan bij de vriendinnen zitten en voorzichtig probeer ik het misverstand uit de weg te ruimen.
’ Nee, dit is de pater, u kent hem wel, hij komt u de communie brengen.’
Mevrouw giechelt wat naar haar vriendin, haalt de schouders op en kijkt voor zich uit.
Dan mompelt ze iets onverstaanbaars.
Ondertussen pakt de pater onverstoorbaar zijn stooltje, hangt het om en begint met het wekelijks ritueel.

Mevrouw kijkt de pater aan en maakt met hem het kruisteken.
Ineens is zij een en al aandacht.
Ze bidt mee, zet het kopje in haar schoot en houdt haar handen klaar om de Hostie te ontvangen. Haar ogen lichten op. Stralend begrijpt ze wat er gebeurt.
Ze kijkt mij recht aan en knikt mij ontroerd toe:
’Dat is nou zo mooi, hè.’
Een traan rolt over haar wang.
‘Dank je wel, hoor.’

 

Reacties:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.