Veranderende relaties

"Er zijn vriendinnen geweest die ze al vijftig jaar kende, en die het meteen behoorlijk lieten afweten"

"Ik kan het niet meer met hem hebben over wat ik heb beleefd op mijn werk, of wat er speelt in de politiek"

Bij dementie verandert er veel in relaties. De gelijkwaardigheid verschuift; de een wordt afhankelijker van de ander. Het is allemaal niet meer zoals het was. Dat hoeft niet te betekenen dat je je partner of ouder gauw verliest. Veel naasten vertellen dat zij elkaar in de periode opnieuw of anders hebben gevonden. Lees hierover het verhaal van Adelheid Roosen. Tegelijkertijd beginnen relaties in het verleden. Als je altijd veel moeite hebt moeten doen om elkaar te bereiken, dan kan het verstandig zijn geen wonderen te verwachten.

Niet alle mensen met dementie praten graag over de veranderingen die ze ervaren. Dat kan lastig zijn omdat jij het gevoel hebt dat het probleem wordt ontkend. Je hebt dan allebei een eigen perspectief op dat wat er speelt.

Soms komt daar het verdriet bij om het verlies van de persoon die je kende. Het is mooi als je hier samen over kunt praten. Maar als je naaste het verdriet niet ervaart, kan het lastig zijn om ermee naar buiten te treden. Het kan verkeerd voelen er met andere mensen over te praten, want de persoon blijft toch je partner, vader of moeder. Het is belangrijk om te erkennen dat dit soort langdurige rouw om verandering hoort bij het proces waar jullie in zitten.

Praat er met lotgenoten over of zoek hulp. Je kunt hier ook contact opnemen met één van onze ervaringsdeskundige experts.